Правни преводи 

Бързи преводи с Berlin Translate

Висококачествените преводи играят голяма роля в икономиката, търговията и туризма.  Само когато трябва описания на продукти, интернет страници и маркетингови текстове да бъдат преведени с голяма прецизност от един в друг език, бива осигурено конструктивно и успешно интернационално сътрудничество. И ние Ви предлагаме точно това: висококачествени преводи на английски, френски, испански и италиански. 

Berlin Translate – вашето преводаческо бюро в Берлин 

Нашите цени

ДОГОВОРИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА, РАБОТНИ ДОГОВОРИ, ОСНОВОПОЛАГАЩИ ДОГОВОРИ

АКТОВЕ ЗА РАЖДАНЕ И ЖЕНИТБА, КАКТО И ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВОД, ДОГОВОРИ ЗА БРАК И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ, ДОГОВОРИ ЗА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКА, ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

ПРЕПОРЪКИ, ДОГОВОРИ ЗА РЕКЛАМА, ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ,  ДОГОВОРИ ЗА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ, ДОГОВОРИ ЗА ЛИЗИНГ, ЛИЦЕНЗИОННИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Интерпретацията на закони, договори или препоръки е едно много сложно дело. Правните специализирани преводи не трябва в никакъв случай да останат неразбрани или да показват различна интерпретация от оригинала. 

ПРЕВОДАЧ С ПРАВНИ ЗНАНИЯ

Един юристически превод се нуждае от особено „знам-как“. Защото тук се намират различни езикови светове и правни системи. Затова ние оставяме вашите правни документи да бъдат преведени само от преводачи с юристически знания, които вече са завършили такава специалност или имат дългогодишен трудов опит. Нашите такива преводачи и един опитен проект мениджмънт правят преводаческата агенция Berlin Translate един доста компетентен партньор за Вашите правни преводи. 

Юристическите текстове често съдържат много чувствителни теми. На нас ни е ясно, че във Вашите правни документи може да има поверителна информация. Berlin Translate много важи на това, никаква информация да не напуска нашето бюро. Затова сме задължили всички наши преводачи и партньори писмено да си мълчат. 

Berlin Translate поддържа преди всичко тези файлови формати 

file_formats

 

Искате да достигнете повече клиенти? Внесете предложение за

Правни преводи 

Нашите езици за правни преводи

Просто си изберете език

Превод на руски

Превод на руски ✓ Езикови услуги и преводаческо бюро ✓ Преводачи от Русия ✓ Специализирани преводи на руски само от...

Превод на арабски

Превод на арабски ✓ Преводаческо бюро Berlin Translate ✓ Преводачи от арабските страни и в специализирани области ✓ Преводи само...

Превод на японски

Превод на японски ✓ Езикови услуги и преводаческо бюро Берлин ✓ Преводачи от Япония ✓ Преводачи, говорещи езика като роден,...

Превод на испански

Übersetzung Spanisch ✓ Sprachdienstleistung & Übersetzungsbüro Berlin Translate ✓ Übersetzer aus Spanien ✓ Fachübersetzungen von Muttersprachler ab 0,07 EUR

Porte de brandebourg traducteur  allemand anglais italien espagnol Berlin Translate agence de traduction

ПЪРВОКЛАСНИ ПРЕВОДИ НАПРАВЕНИ В БЕРЛИН!

 

 

✓ Търсите си компетенто преводаческо бюро? 
✓ Оставете се да Ви убедим чрез нашите успехи!
✓ Радваме се да работим с Вас!